เครื่องฟีดพร้อมพิมพ์ (MY-380)

 

 เครื่องฟีดพร้อมพิมพ์ (MY-380)

ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลงบนฉลาก พื้นผิวที่เป็นกระดาษ พลาสติก ฉลากหรือซองบรรจุสินค้าที่มีพื้นผิวเรียบ สามารถวางชิ้นงานซ้อนกันได้จำนวนมาก เพื่อพิมพ์ต่อเนื่องรวมถึงเครื่องนับจำนวนชิ้นงาน(counter) เพื่อความสะดวกในการในการนับจำนวนชิ้นงานที่แน่นอน เพราะเมื่อตั้งจำนวนไว้เครื่องจะพิมพ์จนครบจำนวนเครื่องจะหยุดพิมพ์โดยอัตโนมัติ ช่วยลดจำนวนพนักงานในการผลิต ใช้งานง่ายเพียงนำฉลากหรือซองสินค้าวางที่ช่องป้อน เครื่องจะดึงฉลากหรือซองเข้าไปพิมพ์โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ความเร็วขึ้นอยู่กับความยาวของฉลากหรือซอง

คุณสมบัติพิเศษ
เครื่องพิมพ์ชนิดตั้งโต๊ะ 
พิมพ์ได้สูงสุด 10 บรรทัด
ป้อนและพิมพ์ถุงและฉลากอัตโนมัติ
ขนาดความสูงของตัวอักษร 2 มม. 2.5 มม และ 3 มม.
ระบบหมึกพิมพ์มีทั้งชนิดหมึกน้ำ และ Hot Ink Roller
พิมพ์ได้ทั้งแนวขวางและตามยาว
สีของหมึกพิมพ์ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว และ สีดำ
ความเร็วในการพิมพ์ 150 ชิ้นต่อนาที
เพียงท่านวางสินค้าลงบนถาด เครื่องจะป้อนและพิมพ์อัตโนมัติ


SPECIFICATIONS

 

Visitors: 41,890