อะไหล่ Thermal

หัวพิมพ์ Thermal Print head 32mm.

ใช้ได้กับ 

  • Videojet 6210 Thermal Transfer
  • Linx TT3 Thermal Transfer
Visitors: 46,418