เครื่องอบฟิล์มหด BSD Series

- เครื่องอบฟิล์มหด BSD-350

- เครื่องอบฟิล์มหด BSD-450

- เครื่องอบฟิล์มหด BSD-450B


 • เครื่องอบฟิล์มหด-BSD-350_1.jpg
  เครื่องอบฟิล์มหด BSD-350 BSD-350 เครื่องอบฟิล์มหด แบบสายพานลำเลียงเข้าตู้อุโมงค์ความร้อน โดยการใช้หลอดเปล่งแสงอินฟราเรดมาใช้ในการให้ความร้อน อุณหภูมิความร้อนความเร็วของสายพานลำเ...

 • เครื่องอบฟิล์มหด-BSD-450_1.jpg
  เครื่องอบฟิล์มหด BSD-450 BSD-450 เครื่องอบฟิล์มหด แบบสายพานลำเลียงเข้าตู้อุโมงค์ความร้อน โดยการใช้หลอดเปล่งแสงอินฟราเรดมาใช้ในการให้ความร้อน อุณหภูมิความร้อนความเร็วของสายพานลำเ...

 • เครื่องอบฟิล์มหด-BSD-450B_1.jpg
  เครื่องอบฟิล์มหด BSD-450B BSD-450B เครื่องอบฟิล์มหด แบบสายพานลำเลียงเข้าตู้อุโมงค์ความร้อน โดยการใช้ แท่งเหล็กความร้อน มาใช้ในการให้ความร้อน อุณหภูมิความร้อนและความเร็วของสายพานลำเ...

 • BGW_เครื่องปิดกล่อง.jpg
  - เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-5050B - เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-6050B - เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-8060B

 • BGW_เครื่องรัดกล่อง.jpg
  - เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ KZB-I-เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ KZB-II-เครื่องรัดกล่องอัตโนมัติ AP-8060-เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ WG-22XN

 • PHW-460(S)_1_11.jpg
  เครื่องห่อถาดอาหารเครื่องห่อถาดอาหาร สำหรับห่อฟิล์มผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้ระบบมือ ใช้ฟิล์มยืดห่ออาหาร มีขนาด 250 – 450 มม. เหมาะสำหรับการห่อผัก ห่อผลไม้ ห่อขนม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สามา...
Visitors: 33,130