เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว

- เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-5050B

- เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-6050B

- เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-8060B

 


 • เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว-FXJ-5050B_1.jpg
  เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่าง FXJ-5050B FXJ-5050B รุ่นนี้ เป็นเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่างกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับปิดกล่องกระดาษ เพื่อป้องกันฝุ่น และการเปิด มีการใช้งานอย่...

 • เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว-FXJ-6050B_1.jpg
  เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-6050B FXJ-6050B รุ่นนี้ เป็นเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่างกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับปิดกล่องกระดาษ เพื่อป้องกันฝุ่น และการเปิด มีการใช้งานอย่างกว้าง...

 • เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว-FXJ-8060B_1.jpg
  เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว FXJ-8060B FXJ-8060B รุ่นนี้ เป็นเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว บน – ล่างกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับปิดกล่องกระดาษ เพื่อป้องกันฝุ่น และการเปิด มีการใช้งานอย่างกว้...

 • BGW_เครื่องอบฟิล์มหด.jpg
  - เครื่องอบฟิล์มหด BSD-350 - เครื่องอบฟิล์มหด BSD-450 - เครื่องอบฟิล์มหด BSD-450B

 • BGW_เครื่องรัดกล่อง.jpg
  - เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ KZB-I-เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ KZB-II-เครื่องรัดกล่องอัตโนมัติ AP-8060-เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ WG-22XN

 • PHW-460(S)_1_11.jpg
  เครื่องห่อถาดอาหารเครื่องห่อถาดอาหาร สำหรับห่อฟิล์มผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้ระบบมือ ใช้ฟิล์มยืดห่ออาหาร มีขนาด 250 – 450 มม. เหมาะสำหรับการห่อผัก ห่อผลไม้ ห่อขนม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สามา...
Visitors: 33,130