เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดสายพาน

- เครื่องซีลสายพาน SF-150 W แบบแนวนอน

- เครื่องซีลสายพาน SF-150 LW แบบแนวตั้ง

- เครื่องซีลสายพาน FRD-1000W แบบแนวนอน

- เครื่องซีลสายพาน FRD-1000LW แบบแนวตั้ง

- เครื่องซีลสายพานแนวนอนมีล้อเลื่อน FRM-1100W

- เครื่องซีลสายพานแนวตั้ง FRL-600


 • av_1_111.jpg
  เครื่องซีลสายพาน SF-150 W แบบแนวนอน เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวนอน จะแตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหรับง...

 • SF-150 W แบบแนวนอน.jpg
  เครื่องซีลสายพาน SF-150 LW แบบแนวตั้ง เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวตั้ง จะแตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหรับงา...

 • 28899_11.jpg
  เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง FRD-1000W แบบแนวนอน เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวนอน แตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะ...

 • FRD-1000LW แบบแนวตั้ง.jpg
  เครื่องซีลสายพาน FRD-1000LW แบบแนวตั้ง เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวตั้ง แตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหรับ...

 • FRM-1100W-1.jpg
  เครื่องซีลสายพานแนวนอนมีล้อเลื่อน FRM-1100W เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวนอน จะแตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำ...

 • FRL-600-B-1_111.jpg
  เครื่องซีลแบบต่อเนื่องแนวตั้ง รุ่น FRL-600 FRL-600 เป็นเครื่องซีลที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย เช่น สามารถปรับระดับความเร็วของสายพานได้ มีการควบคุมอุณหภูมิในการซีลที่แม่นยำ และสา...

 • หน้าหลักเครื่องซีล.jpg
  - เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดมือโยก- เครื่องซีลชนิดเท้าเหยียบ (Foot Sealer)- เครื่องซีลกึ่งอัตโนมัติ(Semi Auto Sealer)- เครื่องซีลอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ (Automatic Impluse Sealer) ...
Visitors: 25,926