เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดสายพาน

 

 • เครื่องซีลสายพาน SF-150 W แบบแนวนอน
 • เครื่องซีลสายพาน SF-150 LW แบบแนวตั้ง
 • เครื่องซีลสายพาน FRD-1000W แบบแนวนอน
 • เครื่องซีลสายพาน FRD-1000LW แบบแนวตั้ง
 • เครื่องซีลสายพานแนวนอนมีล้อเลื่อน FRM-1100W
 • เครื่องซีลสายพานแนวตั้ง FRL-600

 


 • SF-150 W แบบแนวนอน.jpg
  SF-150 แบบแนวนอนเครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวนอน จะแตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วใ...

 • SF-150 W แบบแนวนอน.jpg
  เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวตั้ง จะแตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน รุ่นแ...

 • FRD-1000W แบบแนวนอน.jpg
  เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง FRD-1000W แบบแนวนอนเครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวนอน แตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหร...

 • FRD-1000LW แบบแนวตั้ง.jpg
  เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง FRD-1000W แบบแนวนอนเครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวนอน แตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหร...

 • FRM-1100W-1.jpg
  เครื่องซีลสายพานแนวนอนมีล้อเลื่อน FRM-1100Wเครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง แบบแนวนอน จะแตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหร...

 • FRL600-1.jpg
  เครื่องซีลแบบต่อเนื่องแนวตั้ง รุ่น FRL-600FRL-600 เป็นเครื่องซีลที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย เช่น สามารถปรับระดับความเร็วของสายพานได้ มีการควบคุมอุณหภูมิในการซีลที่แม่นยำ และสาม...

 • หน้าหลักเครื่องซีล.jpg
  เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดมือโยก เครื่องซีลชนิดเท้าเหยียบ (Foot Sealer) เครื่องซีลกึ่งอัตโนมัติ(Semi Auto Sealer) เครื่องซีลอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ (Automatic Impluse Sealer) เครื่องซ...
Visitors: 11,936