เครื่องซีลปิดปากถุง

Unity Solution เรามีเครื่องซีลชนิดต่างๆจำหน่าย เช่น

- เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดมือโยก/มือกด (Hand Sealing Machine)

- เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดเท้าเหยียบ (Foot Sealing Machine) 

- เครื่องปิดปากถุงกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto Sealing Machine)

- เครื่องปิดปากถุงอัตโนมัติ (Table Top Auto Sealing Machine)

- เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดสายพานแนวตั้ง (Vertical Band Sealer)

- เครื่องซีลปิดปากถุงแนวแนว (Horizontal Band Sealer)

- เครื่องซีลสูญญากาศชนิดท่อดูด (Nozzle Vacuum Sealer)

- เครื่องซีลอลูมิเนียมฟอล์ยเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Sealer) เครื่องปิดฝาถ้วยน้ำ (Cup Sealing Machine)

- เครื่องซีลสูญญากาศชนิดฝาปิด (Chamber Vacuum Sealing Machine)


  • หน้าหลักเครื่องซีล.jpg
    - เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดมือโยก- เครื่องซีลชนิดเท้าเหยียบ (Foot Sealer)- เครื่องซีลกึ่งอัตโนมัติ(Semi Auto Sealer)- เครื่องซีลอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ (Automatic Impluse Sealer) ...

  • เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดสายพาน.jpg
    - เครื่องซีลสายพาน SF-150 W แบบแนวนอน- เครื่องซีลสายพาน SF-150 LW แบบแนวตั้ง- เครื่องซีลสายพาน FRD-1000W แบบแนวนอน- เครื่องซีลสายพาน FRD-1000LW แบบแนวตั้ง- เครื่องซีลสายพานแนวนอนมี...
Visitors: 25,925