เครื่องซีลปิดปากถุง

Unity Solution เรามีเครื่องซีลชนิดต่างๆจำหน่ายเช่น เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดมือโยก/มือกด (Hand Sealing Machine) เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดเท้าเหยียบ (Foot Sealing Machine) เครื่องปิดปากถุงกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto Sealing Machine) เครื่องปิดปากถุงอัตโนมัติ (Table Top Auto Sealing Machine) เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดสายพานแนวตั้ง (Vertical Band Sealer) เครื่องซีลปิดปากถุงแนวแนว (Horizontal Band Sealer) เครื่องซีลสูญญากาศชนิดท่อดูด (Nozzle Vacuum Sealer) เครื่องซีลอลูมิเนียมฟอล์ยเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Sealer) เครื่องปิดฝาถ้วยน้ำ (Cup Sealing Machine) เครื่องซีลสูญญากาศชนิดฝาปิด (Chamber Vacuum Sealing Machine)


  • หน้าหลักเครื่องซีล.jpg
    เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดมือโยก เครื่องซีลชนิดเท้าเหยียบ (Foot Sealer) เครื่องซีลกึ่งอัตโนมัติ(Semi Auto Sealer) เครื่องซีลอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ (Automatic Impluse Sealer) เครื่องซ...

  • เครื่องซีลปิดปากถุงชนิดสายพาน.jpg
    เครื่องซีลสายพาน SF-150 W แบบแนวนอน เครื่องซีลสายพาน SF-150 LW แบบแนวตั้ง เครื่องซีลสายพาน FRD-1000W แบบแนวนอน เครื่องซีลสายพาน FRD-1000LW แบบแนวตั้ง เครื่องซีลสายพานแนวนอนมีล้อเ...
Visitors: 11,933